De Veenvlinder

De veenvlinder is een openbare basisschool in spijkenisse.

openbare basisschool

Spijkenisse

gezellig

Openbare Basisschool 'De Veenvlinder'
Vlinderveen 221
3205EB, Spijkenisse
0181-640087

De Veenvlinder

Meer dan onderwijs

Organisatie

Directie (Riannette Schuiling)
De taak van de directie bestaat uit leidinggeven aan onderwijskundige, personele, financiële en organisatorische zaken en ontwikkelingen in de school.

Intern begeleider (Hennie Boelsen)
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De Intern begeleiders doen overstijgende taken door hulp te organiseren voor kinderen, leerkrachten en/of ouders, die om een of andere reden extra zorg nodig hebben.

Bouwcoördinatoren
Groep 1/2: Sylvia van den Boomen

Groep 3/4: Nieske Mijnster

Groep 5/8: Achsa Boontjes

Vak-/gastdocenten
Onze school maakt voor gymnastiek, de plusgroep en de kookgroep gebruik van vak- of gastdocenten. De vakleerkracht gymnastiek wordt op donderdagmorgen ingezet in de groepen voor leerkrachten zonder gymlicentie.

Specialisten
Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met kleine problemen worden in de groep door de leerkracht extra geholpen. Kinderen met grotere problemen kunnen geholpen worden door de specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders.

Wij hebben binnen onze school de volgende specialisten:

Linda van Tongeren       (rekenpecialist)

Hennie Boelsen              (gedragsspecialist)

Sylvia van de Boomen   (specialist het jonge kind)

Achsa Boontjes              (specialist muziek)