De Veenvlinder

De veenvlinder is een openbare basisschool in spijkenisse.

openbare basisschool

Spijkenisse

gezellig

Openbare Basisschool 'De Veenvlinder'
Vlinderveen 221
3205EB, Spijkenisse
0181-640087

De Veenvlinder

Meer dan onderwijs

Verlof formulier

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties  is in principe alleen mogelijk indien u via een werkgeversverklaring aan kunt tonen dat u niet in staat bent binnen de schoolvakanties vakantie op te nemen. Indien u hiervan gebruik maakt, dient u er wel rekening mee te houden dat dit verlof slechts éénmaal per schooljaar verleend wordt en veelal niet meerdere jaren achtereen. 

Daarnaast zal een aanvraag voor buitengewoon of vakantieverlof, indien dit het maximale aantal van 10 schooldagen per schooljaar overschrijdt, de toestemming van de leerplichtambtenaar vereisen. 

Mocht het zo zijn, dat u door omstandigheden gedwongen bent om buiten de gestelde schoolvakanties vakantie te nemen, wordt u vriendelijk verzocht een aanvraagformulier voor vrij-af buiten de schoolvakanties bij de schoolleiding in te leveren.

Aanvraagformulieren voor vrijaf buiten de schoolvakanties kunt u krijgen bij de administratie.